ANASAYFA HAKKIMIZDA PSİKİYATRİ TEDAVİLER HASTALIKLAR PSİKİYATRİK TESTLER BİZE ULAŞIN
koza psikiyatri

 
 

Kış ve Depresyon

DEPRESYON NEDİR?

Depresyon yani ruhsal çökkünlük genelde halk arasında üzüntü ve  kederle aynı anlamı  ifade eder hale gelmiştir. Fakat  psikiyatrik açıdan anlamı ise çok daha farklıdır. Biz psikiyatristler bu durumu , bir takım belirtilerden oluşan bir bozukluk   olarak tanımlarız.

Dünya Sağlık Örgütü’ne göre, iş gücü  kaybına yol açan bozukluklar ve hastalıklar içinde  değerlendirildiğinde  her ülkede genelde ilk dördün içinde  yer almaktadır. Özellikle iş gücü kaybı ve bunun getirdiği sıkıntılar hatta intiharları da dikkate alırsanız çok ciddi  bir halk sağlığı sorunu  olarak ele alınmalı ve tedavi yoluna gidilmelidir.

DEPRESYON KADINLARDA DAHA SIKLIKLA MI GÖRÜLÜR?

Buna, maalesef kesinlikle evet demek gerekiyor. Yapılan tüm tıbbı araştırmalar bunu böyle göstermektedir. Yaşam boyu sıklığı  kadınlarda  %10-25 arasında, erkeklerde ise %5-12 arasındadır. Yani 2 hasta kadına, 1 hasta erkek oranı olarak belirtebiliriz.

DEPRESYON NE TÜR BELİRTİLER GÖSTERİR? NE TÜR ZARARLAR VEREBİLİR?

Öncelikle durumun  kişisel boyutuna bakmadan  iş gücü kaybı açısından ülkeye zararına  bakmakta fayda var.

Son yapılan araştırmalardan birini, depresyonun bir ülke gelirine ne tür zarar verdiği açısından paylaşmak isterim. ABD’de yapılan bir araştırmada, bu bozukluğun  ulusal  üretim maliyetine zararının yaklaşık 50 milyar dolar olduğunu göstermiştir. Bu ciddi bir rakamdır.

Amerika’da,  1987-1997 arası özellikle  yeni kuşak  antidepresan  ilaçların bulunması nın ardından, sadece depresyon vakalarında ayaktan tedavi olanların sayısında yüzde 30 artış görülmüştür. Bu durum ülkemiz için de benzer periyotlarda artmaktadır.

Depresyon bir belirtiler topluluğudur. Yani birçok belirti ile kendini gösterir.Belirtilerine gelince; depresyon yaşayan kişiler, en az 2 hafta boyunca devam eden moral bozukluğu,  sıkıntılı ve kederli çökkün duygudurumdan  yakınırlar. Karamsarlık ,olumsuz düşünceler mevcuttur.Bu duygular hep aynı yoğunlukta yaşanmaz, dalgalanmalar gösterebilirler. Ciddi durumlarda özellikle  sabahları kötüleşme akşama doğru daha iyi hissetme yaşanabilir.  Bu belirtilerin yanı sıra  istek kaybı, eski yaptığı işlerden zevk almama, enerji kaybı içindedir. Kendine güveni azalmıştır, dikkat ve konsantrasyonda güçlük çekerler, unutkandır, karar almakta zorluk çekerler, uyku ve iştahları değişkenlik gösterir, cinsel açıdan da isteksizdir .Etrafındaki insanlara  kolay sinirlenir  ve tahammülsüzlük gösterirler. Şayet bu kişiler çalışıyor ise işe gitmekte, verimliliklerinde  ve işe  konsantre olmakta  zorluk yaşarlar.

Bu durumun depresyon olarak adlandırılabilmesi için bu duydu durum değişikliklerinin ve belirtilerinin   en az 15 gün süre ile yaşanması gerekir.

Bu sebeple, depresyona giren  kişilerin aile, sosyal ve iş yaşamı bozuluyor , verimsiz ve sorunlu hale gelebiliyor. Kısaca hayatının her alanı keyif almaz bir boyuta ulaşıyor. Tabii en kötü durum da, bu tür kişilerde zamanla ölüm düşüncesinin ve intihar girişimlerinin ortaya çıkabilme ihtimalidir. Ölüm fikirlerinin bazıları  düşünce düzeyinde kalırken ,çoğunluğu da ciddi intihar girişimlerine dönüşebilir. Depresyonda en önemli ölüm nedeni intihardır .

Genel olarak intihar vakalarının nedenleri incelendiğinde depresif bozukluktan kaynaklanan  durumlar büyük bir kısmı teşkil etmektedir. Depresyon nedeniyle yatan hastalarda bunun eyleme dönüşme olasılığı daha sıklıkla görülür. Yapılan araştırmalar bize, hastaneye yatan depresif kişilerin yaklaşık % 10-15 bu yolla hayatına son verdiğini göstermektedir.

Bu sebeple, depresyon ciddi bir bozukluktur  ve ancak uzman bir psikiyatrist desteği ile tedavisi de mümkündür diyebiliriz.

NEDEN DEPRESYON ORTAYA ÇIKAR?

Bunun birçok nedeni var. Yapılan araştırmalar bunu kısaca 3 ana  başlık altında  incelenebilir

1.    Genetik etkenler
2.    Biyolojik etkenler
3.    Psikososyal etkenler


1-Genetik  etkenler: Özellikle ailesinde duygusal bir rahatsızlık olan kişilerin, bu ailesinde böyle  bir rahatsızlık  yaşamayan kişilere  oranla depresyona yakalanma olasılığında , 2-3 kat daha fazla görülebiliyor. Yani depresyonda genetik bir geçişten söz etmek mümkün.Bu konuda bazı kromozonlar suçlanmaktadır ama bu konudaki laboratuar araştırmaları sürmekte olup, henüz nedeni net olarak ortaya konulamamıştır.

2-Biyolojik neden olarak da serotonin, noradranalin ve dopamin gibi maddelerin oranında oluşabilen değişimler, bazı depresif durumlara neden olabiliyor diyebiliriz. Hormonları da  nedenler arasında gösteren çalışmalar mevcuttur.Stress, tiroid ve büyüme hormonları, özellikle kadınlarda; östrojen, progestron, prolaktin gibi hormon değişimleri nedenler arasında gösterilmiştir  Örneğin tiroid bezinin az çalıştığı hipotiroidi hastalığında depresyona çok sıklıkla rastlanabiliyor.

3-Psikososyal  boyutunda ise  özgüven eksikliği yada takıntılı  kişilik özellikleri,  erken yaşta geçirilen  travmatik olaylar  , 11 yaşından önce anne-babasını kaybı ,eş kaybı, maddi sorunlar –işsizlik , göç , düşük eğitim düzeyi, bekar ya da boşanmış olmak yakın ilişki azalığı , bedensel ve kronik hastalıklar  depresyona zemin hazırlayabilir

KIŞ DEPRESYONU NEDİR? NASIL OLUŞUR?

Biz psikiyatristler bu durumu, mevsimsel duygu durum bozukluğu olarak da adlandırmaktayız. Bu tür bir teşhisin konuşabilmesi için bu sıkıntının en az 2 yıl üst üste geçirilmesi gerekiyor. Sonbahar ve kış aylarında başlar , ilkbahar ve yaz aylarında düzelme gösterir.

Bu depresyonu tetikleyen başka bir neden yoktur. Sadece mevsim kişinin duygudurumunu etkiler .Yapılan araştırmalar bize günlük ışık süresinin 10 saatin altında olmasının büyük rolü olduğunu göstermektedir.  İnsan beynındeki pineal bezden   melatonin adlı bir madde salgılanmaktadır , salgılanması karanlığa bağlıdır. Gündüz kan melatonin düzeyimizin düşük olması ,gece yüksek olması yani bir ritm içinde olması gerekir. Melatonin  enerji düzeyimizi, reflekslerimizi, uyku döngümüzü, kilomuz ve iştahımızı  etkilemektedir. Işık düzeyinin azalması melatonin salgılanma ritminde bozulmaya yol açabilir. Melatonin depresyon etkenlerinden biri olan serotonınle   etkileşim içindedir. Bu etkileşimdeki değişimler de  neden olarak gösterilmektedir.

KIŞ DEPRESYONUNUN BELİRTİLERİ NELERDİR?

Kişide; moral bozukluğu, motivasyon ve enerji azlığı,  aşırı yorgunluk ve uykuya düşkünlük hali oluşur. Kişi saatlerce uyuduğu halde, kendini hala yorgun olarak hisseder. Kişi yemeğe ve özellikle karbonitratlara aşırı istek duyar ve oldukça fazla yiyip kilo alır.  Kadınlarda görülme sıklığı fazladır .

KIŞ DEPRESYONUNUN TEDAVİSİ NASIL YAPILIR?

Biraz önce söz ettiğimiz gibi bu tür depresyona giren kişilerde ışık eksikliği  tıbbı bir neden olarak tespit edildiğinden dolayı   tedavi yöntemleri içinde  parlak ışık tedavisinden   oldukça iyi sonuçlar alması  mümkündür. Bu konuda, yurtdışında başarılı çalışmalar yapılmakta ancak ülkemizde yaygın kullanılan bir yöntem değildir. Bu tip depresyonda bir diğer tedavi seceneği ise antidepresan ilaçlardır.

Bu tür depresyona giren kişiler, uzman bir psikiyatriste başvurmalıdırlar. Tedavi sırasında, kişilerin gün ışığından daha çok faydalanabilecekleri ortamlar tavsiye edilmektedir. Dış ortamlarda yapılan; spor ve uzun yürüyüş programları,  özguveni artırmaya yönelik hobi ve sosyal aktiviter de  tedaviye destek olacaktır .

DEPRESYONA EĞİLİMLİ KİŞİLERİN YAKINLARINA NE ÖNERİRSİNİZ?

Depresyondaki kişilerin özelliklerini sayarken özellikle karar vermekte güçlük ve isteksizlikten söz ettik. Bu sebeple, bu tür kişiler hasta olduklarını kabul etmeyecek ve hekime gitmekte de isteksizlik yaşayacaktır. Önemli olan bu kişiye yakın olanların; aile, eş ya da yakın arkadaş gibi kişilerin durumu tespit edip ilgili kişiye uzman  bir psikiyatriste yönlendirmesidir.

Burada unutulmaması gereken en önemli nokta, erken teşhistir. Bu hastalık kişiyi, intihar düşüncesine ve eylemine rahatlıkla götürebilmektedir. Oysa kişinin arzusu ve yakınlarının da desteği  ile  tedavisi oldukça kolaydır...

Psikiyatri Uzmanı  Dr. Dilara Karahan

 

Vajinismus Tedavisi

Depresyon tedavisi

Panik Atak Tedavisi

Diğer

Vajinismus nedir? Depresyon Nedir? Panik Atak Nedir? Anksiyete (Bunaltı) Bozukluğu
Vajinismus Nasıl Ortaya Çıkar Depresyondan nasıl korunuruz ? Hangi kişiler panik hastalığına daha yatkındır? Obsesif -Kompulsif (Takıntı) Bozukluk
Vajinismus tek tip olarak mı görülür? Çocuk ve Ergenlerde Depresyon Panik bozukluk en sık hangi yaşta ortaya çıkar? Sosyal Fobi
Vajinismus Tedavisinde Başarı Oranı Depresyon Belirtileri Nelerdir? Panik atak öldürür mü? Fobiler
İlaç Uygulamanın Tedavide Yeri Var mı? Depresyon belirtileri hep aynımıdır Panik atak ne kadar sürer? Tiroid ve Psikiyatri
Vajinismus Tedavisi Depresyon Tedavisi Panik Atak Tedavisi Psikosomatik Hastalıklar
Telif Hakkı © 2017 Koza Psikiyatri. Tüm Hakları Saklıdır. Uzm. Dr. Dilara KARAHAN Web Tasarımı: TEKNET TASARIM
Uyarı: Bu sitede yer alan hiç bir bilgi bir rahatsızlığın tanısını koymak ya da tedavi etmek amaçlı kullanılmamalıdır. Tanı ve tedavi yalnızca bir uzmanın yapabileceği işlerdir.
Ruhsal bir rahatsızlığınız olduğunu düşünüyorsanız bir psikiyatriste ya da klinik psikoloğa baş vurmalısınız.
anlaşmalı kurumlar iletişim ulaşım